فصل دوم- اعداد صحیح

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فصل دوم - درس دوم: ضرب و تقسیم اعداد صحیح

4,000 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۲۲ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «ضرب و تقسیم اعداد صحیح» با چندین راه حل برای برخی سوالات به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هفتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هفتم:  فصل دوم: اعداد صحیح درس سوم: ضرب و تقسیم اعداد صحیح


فصل دوم - درس دوم: جمع و تفریق اعداد صحیح

6,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۳۶ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «جمع و تفریق اعداد صحیح» با چندین راه حل برای برخی سوالات به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هفتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هفتم:  فصل دوم: اعداد صحیح درس دوم: جمع و تفریق اعداد صحیح


فصل دوم - درس اول: معرفی اعداد علامت دار

2,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند، زیبا  و قابل ویرایش، شامل ۱۳ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «معرفی اعداد علامت دار» با چندین راه حل برای برخی سوالات به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هفتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هفتم:  فصل دوم: عددهای صحیح درس اول: معرفی اعداد علامت دار


دسته‌بندی