فصل چهارم: جبر و معادله

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فیلم حل سوال ۵ صفحه ۷۱ ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم

1,000 تومان

در این فایل ویدیویی قدرتمند و زیبا ، سوال ۵  صفحه ۷۱ کتاب تکمیلی تیزهوشان هشتم مربوط به  درس «معادله» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل چهارم: جبر و معادله درس چهارم: معادلهصفحه ۷۱حل سوال ۵


فیلم حل سوالات ۶و۷ صفحه ۷۱ ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم

3,500 تومان

در این فایل ویدیویی قدرتمند و زیبا ، سوالات ۶ و۷ صفحه ۷۱ کتاب تکمیلی تیزهوشان هشتم مربوط به  درس «معادله» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل چهارم: جبر و معادله درس چهارم: معادلهصفحه ۷۱حل سوالات ۶و۷


فیلم حل سوال ۳ صفحه ۷۰ ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم

1,500 تومان

 در این فایل ویدیویی قدرتمند و زیبا ، سوال ۳ صفحه ۷۰ کتاب تکمیلی تیزهوشان هشتم مربوط به  درس «معادله» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل چهارم: جبر و معادله درس چهارم: معادلهصفحه ۷۰حل سوال ۳


فصل چهارم- درس چهارم: معادله

15,900 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۶۸ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «معادله» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم:  فصل چهارم: جبر و معادله درس اول: معادله


فصل چهارم - درس اول: ساده کردن عبارات جبری

14,900 تومان

این فایل پاورپوینت زیبا و قدرتمند شامل ۵۹ اسلاید است و در آن سوالات مربوط به  درس «ساده کردن عبارت های جبری» به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم فصل چهارم: جبر و معادله درس اول: ساده کردن عبارت های جبری


درس دوم: پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری

15,000 تومان

این پاورپوینت شامل ۶۱ اسلاید است و در آن سوالات مربوط به  درس ؛پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری؛ به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید.تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم فصل چهارم: جبر و معادله درس دوم: پیدا کردن مقدار عددی یک عبارت جبری


فصل چهارم- درس سوم: تجریه عبارت های جبری

17,000 تومان

این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل 77 اسلاید است و در آن سوالات مربوط به  درس«تجزیه عبارت های جبری»به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید.تکمیلی سمپادریاضی هشتمفصل چهارم: جبر و معادلهدرس سوم: تجزیه عبارت های جبری


دسته‌بندی