فصل سوم: چندضلعی ها

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فیلم حل سوال ۱۲ صفحه ۴۰ ریاضی تکمیلی هشتم تیزهوشان

2,000 تومان

در این فایل ویدیویی سوال ۱۲ صفحه ۴۰ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم  به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است .در این ویدیوها به تفصیل در مورد روش های حل مسائل هندسی مربوط توازی و تعامد آشنا می شوید و تکنیک های مربوطه را به لحاظ مفهومی درک خواهید کرد.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل ها استفاده کنید.تکمیلی سمپادریاضی هشتمفصل سوم: چندضلعی هاسوال ۱۲ صفحه ۴۰ مبحث توازی و تعامد


فیلم حل سوال ۱۱ صفحه ۴۰ و سوال ۹ صفحه ۴۴ ریاضی تکمیلی هشتم تیزهوشان

3,000 تومان

در این دو فایل ویدیویی سوال ۱۱ صفحه ۴۰وسوال ۹ صفحه ۴۴ریاضی تکمیلی تیزهوشان هشتم  به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است .در این ویدیوها به تفصیل در مورد روش های حل مسائل هندسی مربوط به تا زدن آشنا می شوید و تکنیک های مربوطه را به لحاظ مفهومی درک خواهید کرد.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل ها استفاده کنید.تکمیلی سمپادریاضی هشتمفصل سوم: چندضلعی هاسوال ۱۱ صفحه ۴۰ مبحث توازی و تعامدسوال ۹ صفحه ۴۴ مبحث زاویه های داخلی و خارجی


درس چهارم: زاویه های داخلی و خارجی

14,000 تومان

برای پرورش ادارک تجسم هندسی ، که هم به عنوان ابزاری برای ادارک فرایندهای ریاضی و هم برای توسعه ی بیان هنری شماست...حل سوالات هندسه را به صورت تصویری و جذاب ببینید.این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل ۴۰ اسلاید است که در آن سوالات مربوط به  درس «زاویه های داخلی و خارجی» به صورت مفهومی، تکنیکی بسیار جذاب حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم فصل سوم: چندضلعی ها درس چهارم: زاویه های داخلی و خارجی


درس سوم: چهارضلعی ها

10,000 تومان

در معماری اصیل ایرانی انواع نقش های هندسی و ترکیب چند ضلعی های مختلف در منبت کاری، شیشه کاری، آینه کاری، کاشی کاری و سایر صنایع دستی و نقوش معماری دیده می شود. در کاشی کاری ها انواع چند ضلعی ها را می توان دید و هم نهشتی آنها را با تبدیل های هندسی (انتقال، تقارن، دوران) بررسی کرد. این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل 13اسلاید است و در آن سوالات مربوط به  درس «چهارضلعی ها» به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم فصل سوم: چندضلعی ها درس سوم: چهارضلعی ها


درس دوم: توازی و تعامد

12,000 تومان

امروزه، هندسه، همه‌ی آن توانایی‌هایی را که کارشناسان آموزشی از آن توقع دارند، به‌طور کامل داراست، همواره در طبیعت وجود دارد و آمادگی دارد تا کشف شود و ارزش خود را بنمایاند. این ویژگی هندسه که قابل درک در طبیعت اطراف می‌باشد، فرصتی برای دانش‌آموز تازه‌کار ایجاد خواهد کرد تا دانش خود را در زندگی به‌کار بسته و احساس شعف و مفید بودن نماید. این نکات در یادگیری علم بسیار حیاطی هستند. برای یادگیری هندسه حتما از فایل های جذاب استفاده کنیپد تا به درک عمیقی از مطلب مورد نر برسید.این فایل پاورپوینت قدرتمند و زیبا شامل 31 اسلاید است و در آن سوالات مربوط به  درس«توازی و تعامد »به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی هشتم فصل سوم: چندضلعی ها درس دوم: توازی و تعامد


درس پنجم: کاشی کاری

16,000 تومان

این پاورپوینت شامل 63 اسلاید است و در آن سوالات مربوط به درس کاشی کاری به صورت مفهومی، تکنیکی حل شده است.شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی هشتم از این فایل استفاده کنید.تکمیلی سمپادریاضی هشتمفصل سوم: چندضلعی هادرس پنجم: کاشی کاری


دسته‌بندی