مسائل


فصل سوم- درس اول : مسائل

کمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

فیلم حل سوال ۱۰ صفحه ۵۲ ریاضی تکمیلی نهم

3,500 تومان

در این فایل ویدیویی قدرتمند و زیبا ، سوال ۱۰ صفحه ۵۲ کتاب تکمیلی تیزهوشان نهم مربوط به  درس «اثبات و استدلال در هندسه» به صورت مفهومی، تکنیکی همراه با یادآوری زاویه محاطی و نکات مربوطه بسیار جذاب حل شده است. شما دبیران و دانش آموزان عزیز سمپادی و سایر علاقمندان می توانید جهت درک مفهومی و همچنین ارائه زیبا و جذاب برای کلاس ریاضی تکمیلی نهم از این فایل استفاده کنید. تکمیلی سمپاد ریاضی نهم:  فصل سوم: استدلال و اثبات در هندسه درس اول: مسائل صفحه ۵۲حل سوال ۱۰چهار نقطه A و B و C و D  روی دایره ای به قطر  چنان قرار دارند که ABCD یک چهارضلعی و ‌BD قطر دایره است. اگر AC نیمساز  و طول AD برابر ۱  باشد، آنگاه محیط ABCD چقدر است؟


دسته‌بندی