درس اول : پاره خط جهت دار

❤️تدریس و حل ۹۸ و ۹۹❤️


❤️حل تمرین صفحه ۱۰۰❤️